ترفند کاربردی با کبریت زندگی

10 ترفند جالب و کاربردی با کبریت برای استفاده در زندگی

شما در این ویدیو کلیپ جالب می توانید ده ترفند و روش های خاص برای استفاده از کبریت ها در شرایط مختلف را مشاهده کنید. ببنید که چگونه می توانید یک کبریت را به گونه ای آماده کنید تا حتی بعد از آب گرفتگی نیز ، روشن شود و یا اینکه چگونه می توانید تا به روش هایی ساده ، بدون داشتن جعبه اصلی ، یک کبریت را روشن کنید. شما در اینجا 10 ترفند کاربردی را برای استفاده از کبریت ها مشاهده می کنید.

... توضیحات کامل