ترفند کاربردی شرایط دشوار زندگی

11 ترفند کاربردی برای استفاده در شرایط دشوار زندگی !

در این ویدئو می توانید ترفند هایی خاص و جالب را مشاهده کنید که هر کدام از ان ها می تواند در شرایطی سخت و دشوار در زندگی به شما کمک کنند. شما در ابتدا می توانید نحوه ساخت یک فیلتر آب را ببنید که می تواند در شرایطی که از اب اشامیدنی خود مطمئن نیستید از ان استفاده کنید و یا روشی جالب برای پختن یک تخم مرغ بر روی یک قوطی نوشابه را مشاهده کنید. این ترفند های خاص می توانند در مسافرت ها نیز بسیار موثر و کاربردی باشند.

... توضیحات کامل