کلیپی تلویزیون 75 اینچی QLED سامسونگ

کلیپی جالب از معرفی تلویزیون بزرگ 75 اینچی QLED سامسونگ

آیا شما به گرفتن یک تلویزیون 65 اینچی تمایل دارید؟ آیا بین انتخاب یک تلویزیون 65 اینچی و 75 اینچی به شک افتاده اید و نمی دانید که کدام را انتخاب کنید؟ به ما اعتماد کنید، اگر یک تلویزیون کوچکتر را انتخاب کنید پشیمان خواهید شد، شما هنوز نمی دانید که یک تلویزون بزرگ تر چقدر بهتر است. این ویدئو جالب از انتخاب جان را مشاهده کنید و ببنید که چرا از گرفتن یک تلویزیون 65 اینچی، به جای 75 اینچی منصرف می شود، زمانی که شخصیت دوهفته بعد و حتی شخصیت 2 سال بعد خود را در هنگام انتخاب یک تلویزیون کوچکتر میبیند!

... توضیحات کامل