تست رانندگی اتومبیل فولکس واگن گلف GTI TCR 2019

طراحی و تست رانندگی اتوموبیل فولکس واگن گلف GTI TCR 2019

اتوموبیل فولکس واگن گلف GTI TCR همه چیزهایی که ما از عملکرد GTI معمولی را انتظار داریم ارائه می دهد و آنها را به سطح بعدی ارتقا می دهد. این ماشین بسیار قدرتمند است که می تواند در جاده یا مسیر بسیار عالی ظاهر شود. بعضی از افراد ممکن است از دست دادن یک جعبه دنده دستی را دوست نداشته باشند، اما زندگی روزانه آنها بسیار آسان تر می شود. در هر صورت، این کاملا بهترین خورو GTI جدید است که شما می توانید در حال حاضر آن را از فولکس واگن خریداری کنید.

ویدیوهای مشابه