طرح مفهومی خودرو 2022 Alfa Romeo Spider

طرح مفهومی خودرو 2022 Alfa Romeo Spider

طرح مفهومی خودرو آینده آلفا رومئو Spider 2020 را مشاهده کنید. این نمونه به عنوان یک مدل اولیه همچنان تائید نشده است و در حد یک طرح فهومی از این خودرو آینده شرکت آلفا رومئو می باشد. 

ویدیوهای مشابه