ماسک کلاغ، شمشیر و پنجه کاغذی

3 کاردستی اسباب بازی: ماسک کلاغ، شمشیر و پنجه کاغذی!

این کاردستی های اسباب بازی متحرک را با کاغذ بسازید و از بازی کردن با آنها لذت ببرید. ساختن ماسک کلاغ، شمشیر کاغذی و پنجه کاغذی اسباب بازی را با این فیلم آموزشی نتران تجربه کنید.

... توضیحات کامل