ترفند با لیمو ترش

3 ترفند جالب و خاص با استفاده از لیمو ترش

این ویدئو سه ایده و ترفند جالب برای استفاده از لیموترش ها را نشان خواهد داد که به نوبه خود جالب و برخی کاربردی نیز هستند. از آنجا که لیموترش خاصیت اسیدی دارد ، پس می توان گفت گفت در مقابل عبور برق رسانا می باشد و در اینجا می توانید آزمایشی جالب برای اثبات این موضوع را ببنید، همچنین مشاهده خواهید کرد که چگونه می توانید از لیمو برای تمیز کردن سطوح مختلف استفاده کنید و یا ان را در یخچال خود قرار دهید تا از شر بوهای نامطبوع مانند گوشت راحت شوید.

ویدیوهای مشابه