تردمیل 360 درجه VR دسترس

تردمیل 360 درجه VR اکنون در دسترس است

قدمی دیگر در تکنولوژی های حقیقت مجازی VR اکنون برداشته شد. یک تردمیل 360 درجه که شما می توانید به راحتی روی آن باستید و روی آن حرکت کنید. در بازی های حقیقت مجازی VR که در آن ها تحرک و نیاز به جابه جایی سریع دارید، این تردمیل بسیار کارامد و موثر است. مطمئنا با این نوع تکنولوژی نظر گیمر های بیشتر به عرصه حقیقت مجازی جلب می شود. خودتان این فناوری نوین و بسیار جالب را در این ویدئو کوتاه ببینید.

... توضیحات کامل