ایده خلاقانه زندگی برند

5 ایده خلاقانه که زندگی شما را به سطح دیگری می برند

در نتران می توانید با ایده هایی خاص و منحصر به فرد، ترفند هایی کاربردی و اختراعاتی ساده آشنا گردید و اینبار نیز در این فیلم با ایده هایی کاربردی و خلاقانه آشنا خواهید شد که شما را به سطح دیگری از زندگی می برند. این ها اختراعاتی ساده برای ساخت در خانه هستند، اختراعاتی که با استفاده از مواد بازیافتی درست می شوند. شما در ابتدا نحوه ساخت یک پایه نگهدارنده موبایل را می بینید که با چوب بستنی درست شده، سپس نحوه ساخت یک آهن ربا الکترومغناطیسی، دستگاه حباب سازی، دستگاه حکاکی الکتریکی و ماشین اسباب بازی را مشاهده خواهید کرد. امیدواریم از این ایده ها لذت ببرید.

... توضیحات کامل