ترفند کاربردی قوطی نوشابه آسانتر زندگی

6 ترفند ساده و کاربردی برای استفاده از قوطی های نوشابه و برای آسانتر کردن زندگی

در این ویدیو مشاهده خواهید کرد که چگونه می توانید از قوطی های آلومینیومی برای نجات زندگی و برخی از امور خاص زندگی خود استفاده کنید. به طوری که قوطی های نوشابه ای استفاده شده شما دوباره قابل استفاده مجدد است. همچنین هنگام درست کردن آن ها باید مراقب باشید زیرا سطح قلع این قوطی ها بسیار تیز است.

... توضیحات کامل