محصولات Google

محصولات جدید تازه ساخته شده توسط شرکت Google

در این ویدئو می توانید یک تجدید دیدار با Pixel 3 جدید، Hub Home  گوگل و تبلت Pixel Slate گوگل داشته باشید. همچنین می توانید برخی از قابلیت های مهم آن ها را مشاهده کنید.

... توضیحات کامل