تنظیمات دستیار شخصی هوشمند ماشین بی ام و

تنظیمات دستیار شخصی هوشمند در ماشین های جدید بی ام و

در سیستم عامل نرم افزاری نسخه 8 بی ام دبلیو، قابلیت دستیار شخصی هوشمند می تواند به دستورات صوتی راننده و سر نشینان پاسخ داده و آنها را در حین حرکت یاری کند. کمپانی بی ام دبلیو در باره این دستیار هوشمند می گوید که این دستیار، یک متخصص حرفه ای است و همه چیز را در بیاره اتومبیل بی ام دبلیوی شما می داند و هر چیزی که شما در مورد خودروی خود بخواهید بدانید یا اگر در حین رانندگی کمکی احتیاج داشته باشید، این دستیار صوتی برای پاسخگویی به شما حاضر است.

... توضیحات کامل