نمایشگاه دیزاین Affinity in Autonomy سونی میلان 2019

نگاهی به نمایشگاه طراحی و دیزاین Affinity in Autonomy سونی در میلان (2019)

شرکت سونی می گوید: "در یک چشم انداز تکنولوژیکی که دنیا در آن به سرعت در حال تغییر است ، ما در حال ایجاد یک چشم انداز عالی برای روباتیک هستیم که زندگی و جامعه مردم را غنی تر می کند. هنگامی که روبات ها تکامل یافته اند و هنگامی که احساس می کنیم آنها زنده هستند ، آنگاه انسانها به آنها احساس وابستگی خواهند کرد." شرکت سونی معتقد است که وابستگی در استقلال، از پیش بینی رابطه بین انسان و رباتیک حاصل می شود.

ویدیوهای مشابه