پهپاد تحویل کالای آمازون

پهپاد تحویل کالای آمازون

کمپانی آمازون طرح تحویل کالا با استفاده پهپاد های ویژه خود را به شدت پی گی می می کند. اکنون این کمپانی پهپاد های تحویل کالا خود را طراحی کرده و عملکرد آن ها را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این ویدئو ببینید که یک پهپاد آمازون چگونه کالا را از مرکز پخش هوایی به مشتری تحویل می دهد.

... توضیحات کامل