ساخت Mac اپل با ببینید

ساخت Mac جدید اپل با ویژگی های جدید را ببینید

Mac Pro بر خلاف آنچه که شما تا به حال دیده اید، یا بر خلاف آنچه که تا به حال تولید شده است، با ظاهری عجیب و خاص، یک کامپیوتر است. برای ساخت آن، شرکت اپل پیشگام فرآیندهای جدید، تکنیک های نوآوری شده در تولید، و اساسا چگونگی ایجاد یک کامپیوتر به سبک خاص را در نظر گرفته است. این یک داستان از این است که چگونه همه چیز با هم در یک سیستم همراه است.

... توضیحات کامل