مشاهده روند فعالیت بدنی ساعت هوشمند اپل واچ سری 5

نحوه مشاهده روند فعالیت های بدنی خود در ساعت هوشمند اپل واچ سری 5

ویژگی Trends در برنامه آیفون شما، این امکان را می دهد تا به راحتی بررسی کنید که آیا معیارهای فعالیتی بدن شما که توسط اپل واچ یا همان ساعت هوشمند اپل شما گرفته شده و ثبت شده است، با گذشت زمان چگونه به بالا یا پایین می رود، بنابراین می توانید ببنید که آیا خوب است تا در مسیر خود بمانید و یا اوضاع تمرینات خود را تغییر دهید. مشاهده کنید که چگونه می توانید در گوشی خود روند فعالیت های خود را به صورت کامل بررسی کنید.

... توضیحات کامل