خودرو آئودی A6 2019 امن تست خودرو ببینید

آیا خودرو آئودی (A6 (2019 واقعا امن است؟ تست خودرو را ببینید!

می خواهید بدانید که آیا اتوموبیل (Audi A6 (2019 واقعا امن اس یا خیر، در این ویدئو می توانید تست تصادف این خودرو را مشاهده کنید.

4.4 هزار بازدید 6 سال پیش تکنولوژی ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل