قفل خودکار صفحه نمایش تلفن همراه جیب کیف گذارید

قفل خودکار صفحه نمایش در زمانی که تلفن همراه خود را در جیب یا کیف خود می گذارید

در این ویدیو ما به شما نشان می دهیم که چگونه وقتی که گوشی تلفن همراه خود را در کیف و یا جیب خود گذاشتید، قفل خودکار صفحه نمایش برای شما فعال می شود. این برنامه قفل جیبی، تلفن شما را قفل می کند، تا زمانی که شما آن را بیرون بیاورید، سپس آن را دوباره باز می کند، این ویژگی استفاده آسان و جلوگیری از فعالیت تصادفی در جیب شما را اجازه می دهد.

ویدیوهای مشابه