مرطوب هوا Baseus شیائومی

معرفی رسمی مرطوب کننده هوا Baseus شیائومی

رطوبت ساز Baseus Air دارای سطح مداوم و متناوب اختیاری است که با توجه به میزان رطوبت موجود در خودرو می توان آن را روشن کرد. ظرفیت بزرگ 300 میلی لیتر ، که 10 ساعت برای یک سطح مداوم و 16 ساعت برای یک سطح متناوب ادامه دارد. هنگامی که رطوبت ساز در حال اجرا است ، وقتی سطح متناوب روشن می شود و نشانگر چرخه تنفسی روشن می شود ، نشانگر آبی روشن می شود. محفظه آلیاژ آلومینیوم از دوام و کیفیت بالاتری برخوردار است که حتی با فضای داخلی خودرو همخوانی بیشتری دارد.طراحی ایمن در برابر سوزش خشک. در صورت عدم وجود آب کافی ، رطوبت ساز به طور خودکار برق را قطع می کند و استفاده از آن را در اتومبیل ایمن تر می کند.

ویدیوهای مشابه