بنتلی

معرفی ماشین بنتلی فلایینگ اسپار هیبریدی نسخه اودیسه

این کلییپ معرفی رسمی خودرو جدید بنتلی فلایینگ اسپار هیبریدی سال 200 را مشاهده کنید و از دیدن این خودرو عالی لذت ببرید. این خودرو فلایینگ اسپار هیبریدی نشان می دهد که هیبریداسیون لوکس یا عملکرد را به خطر نمی اندازد. همچنین با ترکیبی غیرقابل درک بین موتور احتراق داخلی و موتور الکتریکی، آرامش کامل بدون توجه به حالت یا سبک رانندگی را ارائه می دهد.

... توضیحات کامل