موبایل Blackberry Classic 2018

رونمائی از موبایل Blackberry Classic 2018

بازگشت بلکبری 2018 به یک طراحی کلاسیک! طراحی اصلی Blackberry Classic توسط میلیون ها نفر دوست داشته شده بود. این تلفن جدید یک جانشین ارزشمند از دستگاه های بلک بری را طراحی می کند که روند طراحی گوشی های مدرن را نشان می دهد، اما همچنین یک تجربه متمایز را نیز برای کاربر حفظ می کند.

ویدیوهای مشابه