ساخت ستون برای در ورودی و سرامیک کاری ستون با سیمان

آموزش فوق العاده ای از نحوه سیمان کشی ستون های درب ورودی خانه و ویلا و سرامیک کاری نهایی ستون ها را در نتران ببینید. این فیلم آموزشی از مرحله اتمام آجر چینی ستون درب ورودی آغاز می شود و با سرامیک کاری این ستون پایان می یابد. اگر به آموزش های خانه سازی و بنایی علاقه مند هستید، بخش ویدیوهای مرتبط را برای یافتن ویدیو مورد نیاز خود بررسی کنید.

... توضیحات کامل