آموزش بنایی

آموزش دیوار کشی صاف دور زمین با ارتفاع مناسب نرده کشی

این آموزشی برای دیوار کشی به دور زمین است که ارتفاعی نه چندان بلند دارد و می توان بر روی آن فنس و یا نرده قرار داد تا از عبور حیوانات و وارد شدن به حریم زمین جلو گیری شود. البته هرگونه دیوار کشی و فنس کشی دور زمین باغات نیازمند مجوز از جهاد کشاورزی است و ارتفاع آن در این زمینه تاثیری ندارد. این آموزش برای آنهاییست که مجوز دیوار کشی دور زمین را دریافت کرده اند و اکنون قصد دارند این کار را به انجام برسانند.

... توضیحات کامل