خودرو امروزی رنگ آمیزی

خودرو های امروزی چگونه رنگ آمیزی می شوند؟

آیا مایلید بدانید رنگ خودرو ها چگونه تولید می شود و بر روی بدنه آن ها نقاشی می شود؟ در این ویدئو کوتاه مراحل رنگ آمیزی یک خودرو را خواهید دید.

6.4 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل