نیروگاه انرژی خورشیدی 100 مگاواتی چین

اولین نیروگاه انرژی خورشیدی 100 مگاواتی چین

ببینید که اولین نیروگاه انرژی خورشیدی 100 مگاواتی چین به بهره برداری می رسد. این نیروگاه بزرگ به صورت خاصی طراحی گردیده است تا بیشترین میزان نور خورشید را جذب کند. به هر حال 100 مگا وات مقدار کمی نیست و فقط یک مزرعه خورشیدی می تواند به خوبی این مقدار انرژی را تولید کند.

ویدیوهای مشابه