ساخت میز اره گرد زاویه ای برش چوب

ساخت یک میز اره گرد زاویه ای برای برش دقیق چوب ها

این فیلم یک ایده جالب برای ساخت یک میز اره برش دهنده چوب را به ما نشان خواهد داد که به راحتی نیز ساخته شده و برای برش دادن دقیق چوب ها و تخته های چوبی مناسب است. این یک میز یا مسیر مخصوص می باشد که یک اره گرد زاویه ای بر روی آن پیاده سازی شده و می تواند به خوبی و خیلی دقیق قطعات چوبی را برش دهد. شما نیز می توانید خیلی ساده این مدل میز اره زاویه ای را در کارگاه خود درست کنید و از یک ایده جالب برای ساخت یک ابزار دقیق و کاربردی بهره ببرید.

ویدیوهای مشابه