هوگ Clash of Clans 360

بررسی هوگ های Clash of Clans در ویدئو 360

یک تجربه هوگ سواری به صورت حقیقت مجازی VR اینگونه است. تجربه دنیای Clash از طریق چشم برنده و سوار بر Hog. از طریق جنگل ها، و همکاری با سواران همجنس خود مبارزه را شروع کنید. حمله به یک روستای دشمن و حمله به خمپاره و توپ آن ها  با یک چکش عالی، که می تواند هر ساخت و سازی را خراب کند.

2.8 هزار بازدید 6 سال پیش بازی ویدئو ویدئو های بازی
... توضیحات کامل