کارت Magic Archer کلش رویال

معرفی کارت جدید Magic Archer در کلش رویال

یک کارت افسانه ای جدید دشمنان را با کمان و فلش سوراخ می کند. در این ویدئو قدرت کارت جدید بازی Clash Royale را ببینید. معرفی جدید ترین کارت های بازی کلش رویال را در بخش خبری بازی های سایت نتران مشاهده کنید.

5.8 هزار بازدید 6 سال پیش بازی تکنولوژی ویدئو ویدئو های بازی
... توضیحات کامل