مقایسه مقاومت خودرو سورنتو و سراتو کیا

مقایسه مقاومت خودرو سورنتو و سراتو کیا در تست تصادف!

ببینید که هنگام تصادف دو خودرو سورنتو و سراتو کمپانی کیا چه اتفاقی رخ می دهد و کدام یک مقاومت بیشتری در مقابل ضربه از روبرو دارند. این مقایسه عملی مقاومت کیا سورنتو و کیا سراتو (کیا فورته) به شما نشان می دهد که کدام یک در یک تصادف از روبروی خطرناک، بهتر عمل می کنند.

... توضیحات کامل