تست تصادف ماشین آمریکایی 2016

تست تصادف ماشین های برتر آمریکایی 2016

از آنجا که هیچ کس ماشین اسپورت را برای رانندگی در خط آهنی خریداری نمی کند، بهترین محافظت در برابر تصادف تکنولوژی های امنیتی همه گیر در اطراف است. در این ویدئو تست تصادف خودرو های Mustang, Camaro و Challenger را مشاهده می کنید.

3.7 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل