پورت USB-C در محصولات Dell

پورت USB-Type-C چند منظوره اجازه می دهد تا با یک اتصال آسان به یک پیکربندی های مختلف وصل شوید.

... توضیحات کامل