کاردستی پاکت شیر با کاغذ رنگی

4 مدل کاردستی پاکت شیر در یک فیلم آموزشی 5 دقیقه ای!

تنها با چند مرحله ساده، می توانید به راحتی یک کاردستی خلاقانه شبیه پاکت شیر درست کنید. این کاردستی های پاکت شیر به شما برای نگه داری وسایل و لوازم التحریر کمک می کنند. دیدن این آموزش با کاغذ رنگی را به دانش آموزان توصیه می کنم.

ویدیوهای مشابه