ساخت دستگاه علف زن با آرمیچر

آموزش نحوه ساخت دستگاه علف زن با آرمیچر!

در این فیلم روال ساخت دستگاه علف زن برقی با استفاده از آرمیچر را تماشا می کنید که می تواند نمونه کوچکی از یک وسیله کارامد برای شما باشد. این علف زن با استفاده از تیغه های کوچک متصل به آرمیچر ساخته می شود و به شما نشان می دهد نحوه ساخت یک وسیله برای برش با استفاده از آرمیچر چگونه انجام می شود. ساخت علف زن در ابعاد بزرگتر نیز می تواند به همین سبک با موتور و تیغه های بزرگتر و البته یک محافظ برای جلوگیری از برخورد با تیغه ها ساخته شود.

ویدیوهای مشابه