تخته سیاه یونیکورنی جادویی پاپ ایت

فیلم آموزشی ساختن کاردستی پاپ ایت یونیکورنی: تخته سیاه جادویی!

یک تخته سیاه کوچک همراه برای استفاده دانش آموزان را با دیدن این فیلم آموزشی بسازید. این کاردستی تخته سیاه کوچک به شکل اسب تکشاخ است و برای استفاده کودکان بسیار بامزه به نظر می رسد.

... توضیحات کامل