ساخت استخر کوچک مینیاتوری

چگونه می توانیم استخر کوچک مینیاتوری بسازیم؟

این ویدئو روش درست کردن یک کاردستی جالب و ساده مینیاتوری را به شما آموزش خواهد داد. می توانید برای سرگرمی در خانه و یا برای درک مقیاس بزرگ تر یک استخر، این مدل کاردستی دست ساز استخر کوچک تزئینی را درست کنید. این ویدئو مرخله به مرحله روش درست کردن این کاردستی استخر جالب را به شما آموزش خواهد داد. خودتان مشاهده کنید که چطور می توانید ب راحتی این کاردستی استخر جالب کوچک دستی را درست کنید.

... توضیحات کامل