ماکت میز تلویزیون با کارتن

نحوه ساخت یک میز تلویزیون مینیاتوری با کارتن!

برای ساخت کاردستی ماکت میز تلویزیون مینیاتوری با برش قطعات کارتن یا مقوای کلفت مطابق با الگوی نشان داده شده در این فیلم آموزشی شروع کنید. سپس مطابق روال نشان داده شده قطعات کارتن را به هم بچسبانید و شکل یک میز تلویزیون را با آن شبیه سازی کنید.

ویدیوهای مشابه