کاردستی جامسواکی با بطری نوشابه

آموزش ساده برای ساختن جا مسواکی با استفاده از بطری نوشابه!

این روش برای ساختن یک جامسواکی ساده با استفاده از بطری نوشابه خالی بسیار کارامد است. در این ویدیو می بینید که چگونه یک بطری نوشابه یا آب معدنی سوراخ شده و سپس سر بطری ها به چه شکلی بر بدنه آن متصل می شود تا در نهایت یک جامسواکی ساده ساخته شود.

... توضیحات کامل