عینک DJI Epson ابزار قهرمانان

عینک DJI Epson، یک ابزار جدید برای قهرمانان روزانه

آتش نشانان زندگی خود را به منظور کمک به مردم به خطر می اندازند؛ اما اغلب اوقات آنها تنها چند ثانیه برای تصمیم گیری هنگام ورود به صحنه وقت دارند واین می تواند شرایط را بد تر کند. فن آوری جدید به آتش نشانها کمک می کند تا سریع تر با حفظ امنیت بیشتر  مناطق آتش سوزی شده را بررسی کنند. پهباد های شرکت سازنده DJI و عینک هوشمند اپسون ابزارهایی هستند که این قهرمانان روزمره برای نجات جان افراد به آنها متکی می شوند.

ویدیوهای مشابه