قابلیت سینمائی پهباد DJI - Inspire 2

قابلیت های سینمائی پهباد DJI – Inspire 2

هواپیما بدون سرنشین DJI Inspire 2 دقیق و با دقت پرواز می کند، در حالی که در باد های قوی در دریا، در تاریکی شب و یا جست و جو های سریع بسیار خوب حرکت می کند. تماشا کنید که چگونه Inspire 2 به فیلمسازان کمک می کند که داستان یک دزدی و سرقت از یک کشتی که در نزدیکی جزیره ای دور افتاده لنگر انداخته است را تهیه کنند.

ویدیوهای مشابه