پهباد DJI Inspire 2

معرفی پهباد DJI Inspire 2

DJI Inspire 2 تکامل بعدی فیلمبرداری حرفه ای هوایی است. دوربین های جدید، سنسورها و ویژگی های هوشمند، Inspire 2 راه حل سینماتوگرافی هوایی را قطعی می کند.

1.8 هزار بازدید 6 سال پیش پهپاد تکنولوژی ویدئو ویدئو های تکنولوژی
... توضیحات کامل