ساخت ابزار جوشکاری مفید نخرید

یک ابزار جوشکاری بسیار مفید، آن را نخرید، بلکه بسازید!

در این ویدئو ، شما می توانید نحوه ساخت یک تنظیم کننده زاویه ای جوشکاری آهنربایی را مشاهده کنید که هنگام جوشکاری لوله های فلزی بسیار مفید خواهد بود. این ابزار جوشکاری برای پروژه های جوشکاری شما بسیار مفید است و مطمئنن در برش های صاف و راحت به شما کمک های فراوانی خواهد کرد. همچنین می توانید این ابزار را خودتان در کارگاه خود تهیه کنید که معمولاً برای تعمیر لوله ها هنگام جوشکاری لوله های پروفیل فلزی با دستگاه جوش استفاده می شود.

... توضیحات کامل