نقاشی کودکان

3 آموزش نقاشی کودکانه ساده و آسان | مجموعه آموزش نقاشی بچه ها

این فیلم آموزشی مجموعه ای از 3 ایده نقاشی کودکانه است که به آنها مراحل کشیدن نقاشی گل بامزه، سگ کوچولو و خوشکل، خانه ماشین و درخت را یاد می دهد. این آموزش 17 دقیقه ای را برای آموزش دادن نقاشی به کودکان استفاده کنید تا آنها با اصول اولیه کشیدن نقاشی های زیبا آشنا شوند.

... توضیحات کامل