مسابقه موتوری موتورهای دوکاتی V4 دوکاتی 1299 کاوازاکی H2

مسابقه موتوری بین موتورهای دوکاتی V4 و دوکاتی 1299 و کاوازاکی H2

شما در این ویدئو می توانید مسابقه های بی نظیر، پرشتاب و نفس گیر میان برخی از موتورهای سریع دنیا را ببینید . موتورهایی مانند دوکاتی V4 و دوکاتی 1299 و کاوازاکی H2 که در ابتدا در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و یک نمایش خیره کننده را از خود به نمایش می گذارند. همچنین موتورهایی مثل BMW S1000RR و BMW S1000 نیز در مقابل یدیگر در یک مسابقه پرتنش قرار می گیرند و شما می توانید نبرد و مسابقه آن ها را نیز ببینید. همینطور شما در هر مسابقه ای که مشاهده می کنید می توانید نام موتورها را نیز ببینید و با آن ها و سرعت آن ها بیشتر آشنا شوید.

ویدیوهای مشابه