نشانگر کتاب ایموجی

ساخت نشانک های ایموجی زیبا برای گوشه کتاب ها

می توانید با ساخت این نشانگرها یا بوک مارک های جذاب ایموجی ، صفحه مورد نظر کتاب خودتان را نشانه گذاری کنید. سپس در روزهای بعد آن صفحه را خیلی ساده و راحت پیدا کنید و به مطالعه ادامه بدهید. این نشانک های خاص حتی به شکل ایموجی های زیبا نیز ساخته شده اند و می توانند نظر دوباره شما به خواندن کتاب ها جلب کنند. خودتان ساخت آن ها را یاد بگیرید. حتی می توانید یک مجموعه کامل از آن ها را برای علامت گذاری کتاب های درسی و خواندن کتاب بسازید.

... توضیحات کامل