کاردستی گربه کاغذی اوریگامی

ساخت یک گربه کاغذی اوریگامی به روشی آسان و ساده

در اینجا ما می بینیم که چگونه می توانیم یک سر گربه اریگامی یا کاغذی را با هم درست کنیم! شما نیز به راحتی می توانید این سر گربه کاغذی را فقط با یک تکه کاغذ طراحی کنید. به همین دلیل به آن اوریگامی گفته میشود، چرا که بدون نیاز به چسب و قیچی می توانید این کاردستی کاغذی جالب از یک گربه کاغذی را مشاهده کنید...

ویدیوهای مشابه