دایناسور اوریگامی

با کاغذ رنگی یک دایناسور اوریگامی حرفه ای بسازید! 🦕

این دایناسور جدید به سبک اوریگامی و با تا زدن برگه های رنگی ساخته می شود. طرز ساختن شکل یک دایناسور با استفاده از کاغذ را در این فیلم 5 دقیقه ای تماشا کنید و نمونه کار دست خود را با دنبال کردن مراحل نمایش داده شده بسازید.

... توضیحات کامل