آموزش کپکاپ

آموزش شبیه سازی شعبده بازی تلپورت و عبور از میله با کپ کات!

این آموزش کپ کات به شما می آموزد که چگونه می توانید فیلم ها را طوری ادیت کنید که اینگونه به نظر برسد که از یک میله عبور کرده اید و با به اشتراک گذاری این فیلم در شبکه های مجازی دوستان خود را متحر کنید.

... توضیحات کامل