ببینید آشکارترین برنامه ایلان ماسک استعمار مریخ

ببینید آشکارترین برنامه ایلان ماسک برای استعمار مریخ

در این ویدئو شما برنامه ایلان ماسک را برای رفتن و زندگی کردن در مریخ، که خود او تا سال 2024 آن را عملی دانسته است، میبینید.

ویدیوهای مشابه