ساخت وسایلی با موجود رباتی متحرک

ساخت یک موجود رباتی متحرک با وسایلی ساده

این ویدئو یک اختراع خاص و منحصر به فرد را به ما نشان می دهد که ظاهری پیچیده دارد، اما به سادگی ساخته شده و حتی می تواند همانند یک موجود رباتی ساده راهپیمایی کند. این یک وسیله جالب آهنی است که با قوطی ها و یا لوله های پروفیلی، لولاهای آهنی و برخی از وسایل ساده دیگر ساخته شده و با عملکردی جالب می تواند به خوبی نیز راهپیمایی کند. خودتان این فیلم را تماشا کنید تا با این ایده جالب و خاص آشنا گردید.

... توضیحات کامل