تکامل لوگو آرم اپل 1977 2018 ببینید

تکامل لوگو و آرم شرکت اپل از سال 1977 تا 2018 را ببینید

لوگوی اصلی کمپانی اپل در ابتدا ایزاک نیوتن را در زیر درخت سیب افسانه ای (1977) نشان می داده است. سپس لوگو اپل به صورت یک سیب گازخورده رنگین کمانی استفاده شده، در اواخر (1976 تا اوایل 1998)، بعد در (1998) لوگوی اپل تک رنگ شده است و اکنون نیز در نهایت با رنگ مشکی به نمایش کشیده می شود.

ویدیوهای مشابه